รับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษีอากร

รับทำบัญชี คุณภาพ และบริการวางแผนภาษีอากร อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ

รับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษีอากร ภายใต้กฎหมายไทยด้านสอบบัญชี เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของกรมสรรพากร เราวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ไปจนถึงบริษัทรายใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจมีบัญชีที่เป็นระบบ สร้างพื้นฐานธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคง สามารถใช้ข้อมูลงบการเงินเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

จากประสบการณ์ของผู้บริหารจาก RA Accounting Group ที่ยาวนานกว่า 20 ปี และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม เราได้ให้บริการทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมในการสะสางงานบัญชีและวางแผนภาษีอากร รวมทั้งวางแผนกิจการในระยะยาว จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า SMEs และลูกค้าชั้นนำมากมาย มาอย่างยาวนาน

 1. กิจการที่ไม่มีสมุห์บัญชีประจำ หรือสมุห์บัญชียังไม่มีความสามารถที่จะปิดบัญชีได้ด้วยตัวเอง หรือบริษัทพนักงานบัญชีลาออก
 2. กิจการที่ม่ีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 3. กิจการที่ผู้บริหารต้องการข้อมูลบัญชี/การเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ ได้
  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. กิจการมีการเปลี่ยนโปรแกรมบัญชี และทำการขึ้นโปรแกรมใหม่
 5. ธุรกิจที่มักพบข้อผิดพลาดในการลงบัญทึกบัญชี หรือการทุจริตโดยผู้ปฏิบัติงานอยู่บ่อยๆ

บริการของเรา

บริการทำบัญชี

บริการด้านทำบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือน อย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด และการทุจริต ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด

บริการวางแผนและยื่นภาษี

บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร จัดทำและยื่นแบบภาษี วางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามกฎสรรพากร ช่วยประหยัด และและส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ยื่นภาษีได้ตรงเวลา

บริการให้คำปรึกษาและทำบัญชีรายเดือน รายปี

ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้า ทั้งแบบรายเดือนและรายปี ช่วยในการปิดบัญชีรายเดือน/รายปี ให้มีความถูกต้อง ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

บริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี และระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งสอบทานรายการค้าระหว่างปีมีการยื่นภาษี ตามมาตรฐานบัญชี เพื่อป้องกันภาษีย้อนหลังให้กับลูกค้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ขอบเขตงานบริการ 1.22MB

ลูกค้าของเรา

ให้ RA Accounting Group ดูแลบริษัทของคุณในการบริการรับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษีอากร

การทำบัญชีอย่างถูกต้องและวางแผนภาษีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลหรือองค์กรใด ที่ต้องการเพิ่มรายได้ด้วยการลดภาระภาษี ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่
หรือเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนภาษีจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและธุรกิจของคุณได้อย่างมาก RA Accounting Group มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะที่พร้อมจะให้บริการและเติบโตไปกับคุณ

มากกว่าบริการทำบัญชีและวางแผนภาษีอากรนั้น เรายังให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบัญทึกโดยลูกค้ารายเดือน รายปี และวางระบบบัญชี โดยการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการและประสิทธิผลของการดำเนินของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารหรือด้านการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อชี้แนะที่ไปทำการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมอย่างสูงสุด

Expert in this Field

ประโยชน์ที่ลูกค้าของ RA Accounting Group ได้จากการใช้บริการ รับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษี

 1. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การจ้างพนักงานสายบัญชี และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานบัญชีประจำ
 2. แบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ทั้งเวลา การเดินทางและค่าใช้จ่าย อีกทั้งสะดวก รวดเร็วในการได้รับบริการ
 3. ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและภาษีตลอดการบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 5. วางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
 6. ประเมินสถานการณ์ของธุรกิจ ณ ปัจจุบัณ เพื่อวางแผนหรือตัดสินใจ ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 7. ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตภายในบริษัท

ข่าวสาร

บริการทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร

RA Accounting Group

อาร์ เอ แอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป (บริษัท อาร์.เอ.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด) ได้รับความการเซื่อมั่นจากบริษัทชั้นนำในงานบริการ มามากกว่า 25 ปี

เราให้ความสำคัญในกระบวนการทำบัญชี และวางแผนภาษีอย่างเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทของลูกค้า ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

อาร์ เอ แอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป

(บริษัท อาร์.เอ.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด)

บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งในวิชาชีพการบัญชีและตรวจสอบบัญชี และเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการกับบริษัท

AM Audit Group (บริษัท เอเอ็ม ออดิท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ